SK Rakovník STARŠÍ DOROST 2014/2015

Zaseknutí míče, klička, stahovačka

15.10.2008 21:54

 

Fotbal - zaseknutí míče, klička, stahovačka

Zaseknutí míče: hráč vedoucí míč vzdálenější nohou od soupeře se náhle otočí o 180°, zastaví míč vnitřní nebo vnější částí nohy a po přeběhnutí protihráče pokračuje vedením míče v opačném nebo jiném směru. Princip zaseknutí míče je využíván v různých modifikacích, například při kličce zaseknutím a vyvedením míče vnitřní stranou nohy nebo zaseknutím míče vnější stranou nohy a vyvedením vnitřní stranou stejné nohy. Při všech uvedených zpúsobech, je-li hráč v těsném kontaktu se soupeřem, nesmí zapomínat na klamavé pohyby, hru tělem a na odpovídající krytí míče. Viz obrázky ... 

Obejití soupeře kličkou zaseknutím a vyvedením míče vnitřní stranou nohy.

Obejití soupeře kličkou zaseknutím a vyvedením míče vnitřní stranou nohy.


 

Klička zaseknutím míče vnější stranou nohy a vyvedením vnitřní stranou stejné nohy

Klička zaseknutím míče vnější stranou nohy a vyvedením vnitřní stranou stejné nohy


Krátká klička:

se používá při obcházení na malém prostoru, je-li soupeř v klidovém postavení nebo v pomalém pohybu či protipohybu a jsou-li v blízkosti bránícího hráče další protihráči. Z hlediska techniky jde o vedení míče těsně okolo soupeře, kdy hráč s míčem např. naznačí trupem pohyb na jednu stranu a vedením míče s rychlým vyražením na druhou stranu soupeře obchází. Krátká klička je spojena s nečekanými a klamavými pohyby, které soupeře vyprovokují k určitému pohybu, který obcházející hráč využívá k obejití.

Krátká klička

 

Dlouhá klička

se uplatňuje převážně při taktickém ustupování soupeře v případě, je-li za ním větší prostor. Technicky se jedná o stejný princip obejití jako u krátké kličky, ale hráč vede míč po větším oblouku. Využívá se opět nečekaných i klamavých pohybů, změn rychlosti pohybu a především zrychlení při vyvedení míče s jeho současným krytím.

Obhození

je vhodné použít v případě dostatečného prostoru za soupeřem, bránící hráč pomalu ustupuje, stojí nebo se pokouší atakovat skluzem, často mu dělají problémy obraty. Hráč vedoucí míč musí mít odpovídající rychlost, aby 1-2 m před soupeřem usměrnil míč po jeho jedné straně, rychle ho oběhl po druhé a získal míč pod kontrolu. Vhodné využití klamavých pohybů zvyšuje efektivitu obhození.

Prohození (slangově ,.jesle" či "housle")

- útočící hráč posílá po předchozích nečekaných a klamavých pohybech míč obránci mezi nohama a obíhá ho zprava či zleva a rychle přebírá míč pod kontrolu.

Stahovačka

se provádí na malém prostoru, často při větší koncentraci hráčů. Hráč vedoucí míč je čelně atakován soupeřem, asi 2 m před ním naznačí přihrávku do strany, nohu však vede nad míč a při zpětném pohybu prudce podrážkou stahuje míč vzad s následným obratem o 90° až 180° do nového směru pohybu. Na tento pohyb plynule navazuje rychlé vyběhnutí ve zvoleném směru kolem soupeře. Tento způsob obejití je náročný na rychlou a přesnou koordinaci pohybů.

Stahovačka

 

Bianka Joglová © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode